RODO

Obowiązek wynikający z RODO


W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa:

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma TP Polska Tomasz Ptak z siedzibą w Olsztynie 11-041, ul. Sokola 3 lok. 4. NIP: 7393533658, Regon: 280090351, dalej podlokietnik.pl lub Administrator. Ponadto w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług, które są wymienione obok nazwy danego partnera – mogą być również zaufani partnerzy:

 • InPost S.A. (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)
 • Geis PL Sp. z o.o. (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)
 • DPD Polska Sp. z o.o. (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)
 • UPS Europe SA (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)
 • DHL International GmbH (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)
 • Raben Logistics Polska (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)
 • Facebook (Usługa związana z kontaktem z Tobą w inny sposób niż telefoniczny / usługa elektroniczna)
 • Google (Usługa związana z kontaktem z Tobą w inny sposób niż telefoniczny / usługa elektroniczna)
 • PayPal  (Usługa związana płatnością za zakupy w sklepie / usługa elektroniczna)
 • PayU (Usługa związana płatnością za zakupy w sklepie / usługa elektroniczna)
 • Alior Bank (Usługa związana płatnością za zakupy w sklepie / usługa elektroniczna)
 • Poczta Polska (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / usługa transportowa)

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem e-mail: info@podlokietnik.pl oraz Pocztą Polską na adres: TP Polska, Sokola 3 lok. 4, 11-041 Olsztyn.

Pochodzenie danych?

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w sklepie internetowym podlokietnik.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zadanie pytania, subskrypcję lub dodawanie produktów do listy życzeń, kontakt z biurem obsługi klienta, wprowadzeniem danych w formularzu podczas składania zamówienia na produkt(y), itp.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych?

Do realizacji umowy niezbędne jest podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu dostawy (nie adresu zamieszkania oraz nie adresu zameldowania) oraz numeru telefonu osoby odbierającej przesyłkę. Do realizacji umowy z rejestracją konta na stronie sklepu podlokietnik.pl włącznie, niezbędne są te same dane oraz adres e-mail i hasło w celu późniejszego logowania podczas składania następnych zamówień. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki (np. e-mail oraz hasło – jeśli takie są ustawienia po stronie przeglądarki użytkownika lub dane sesyjne w celu podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika). W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych (np. NIP i nazwa firmy w celu wystawienia faktury VAT).

Sklep w sposób automatyczny i w celu bezpieczeństwa pobiera także adres IP klienta przypisując go do danego zamówienia. Numery IP pobierane są głównie ze względów bezpieczeństwa (aby wyeliminować fałszywe składanie zamówień), aby wyeliminować pule adresów występujących za robotami internetowymi (tzw. botami i robakami).

W jakich celach podlokietnik.pl przetwarza moje dane?

 1. Dane podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w sklepie internetowym podlokietnik.pl oraz w celu realizacji zamówienia. Sklep Internetowy (TP Polska Tomasz Ptak z domeną www.podlokietnik.pl, ul. Sokola 3 lok. 4, 11-041 Olsztyn,  info@podlokietnik.pl) jest administratorem danych.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; przewoźników, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki oraz firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, która udostępnia naszej firmie hosting oraz usługi elektroniczne typu e-mail czy bazy danych niezbędne do funkcjonowania sklepu.
 4. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytań Klienta.
 6. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 7. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.
 8. Sklep Internetowy zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep Internetowy nie wykorzystuje danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 9. Klient Sklepu Internetowego ma prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące: Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl. Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych TP POLSKA, składając wniosek w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres: info@podlokietniki.pl lub formie tradycyjnej na adres: TP Polska, Sokola 3 lok. 4, 11-041 Olsztyn.

Zmiana, zabezpieczenie i usunięcie danych oraz konta

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.
 4. Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w Sklepie Internetowym. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 6. Firma TP Polska należycie dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Twoje hasło w bazie danych jest szyfrowane kluczem SHA, a do logowania wprowadziliśmy system uwierzytelniania reCaptcha. Żadne dane nie są także przechowywane w innych miejscach niż baza danych, nie są nikomu udostępniane ani udostępnione.